POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ten akt prawny będziemy nazywać „RODO”. Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je przekazujemy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Mersigo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-678), ul. Szturmowa 2A (dalej: „My”, „Mersigo”, „Administrator”).


W jaki sposób pozyskujemy twoje dane?


Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się skorzystać z naszych usług, tj. np. dokonałeś zakupów w naszym sklepie internetowym 
WWW.SAMPURE.PL („Sklep”, „Serwis”), założyłeś konto lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu. Sklep prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, z którym możesz się zapoznać tutaj.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wszelkie informacje odnośnie realizacji przysługujących Ci uprawnień uzyskasz, kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez:

 • formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.sampure.pl

 • za pośrednictwem adresu email: info@sampure.pl

 • telefonicznie: 48 22 319 32 15(BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00)

 • pisemnie na adres: Mersigo Sp. z o.o., BOK Sampure Minerals, ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Mersigo?

Twoje dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tj. m. in. do:

  • realizacji zamówienia, którego u nas dokonałeś,

  • rozliczenia tego zamówienia,

  • tworzenia i zarządzania Twoim kontem lub kontami, a także umożliwienia obsługi Twojego konta oraz rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych,

  • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych w sytuacji, w której złożysz takie zgłoszenie,

  • zapewnienie prawidłowej obsługi i pośredniczenia w realizacji usług płatniczych,

  • realizacji usługi newsletter,

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”;

 • marketingu bezpośredniego – w sytuacji gdy istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą a Mersigo, tj. np. zamówiłeś od nas produkt, będziemy przetwarzać dane w celu marketingu naszych produktów i usług
  podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku jest nasz marketing bezpośredni, o którym mowa m.in. w motywie 47 RODO.
  – w sytuacji gdy nie istnieje istotne i odpowiednie powiązanie między Tobą a Mersigo, marketing bezpośredni naszych produktów i usług będziemy kierować tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „zgodą”,

 • prowadzenia korespondencji z Klientami i potencjalnymi Klientami, w szczególności udzielania odpowiedzi na wiadomości i zapytania Klientów i potencjalnych Klientów, kierowanych do nas poprzez formularz kontaktowy na stronie
  podstawa prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”;

 • do celów obsługi fanpage na portalach społecznościowych; przetwarzamy dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Sampure prowadzony w portalu społecznościowym Facebook, Twitter oraz Instagram. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu Serwisu, a także udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger.

Podstawa prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes” polegający na promowaniu własnej marki;

 • do celów udziału w organizowanych przez nas w mediach społecznościowych konkursach – Twoje dane osobowe będą w tym przypadku przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody,
  podstawa prawna: „zgoda”;

 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
  a) wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
  b) udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
  podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, podstawę tę będziemy nazywać „wypełnienieniem obowiązku prawnego“;

 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy
  podstawa prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”;

 • analitycznym i statystycznym, w związku z zapisywaniem danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. W tym tworzenia statystyk, odwiedzin witryny, monitorowania witryny, aby umożliwić pełne korzystanie ze strony oraz jej optymalizację obejmującą np. wyszukiwanie słów kluczowych. W tym celu przetwarzać będziemy takie dane, jak adres IP, datę i czas serwera, informacja o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz
  podstawa prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”;

 • w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami na stronie, dostosowywania usług i oferty na podstawie Twojej aktywności na sampure.pl,
  podstawa prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”;

 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  podstawa prawna: „nasz prawnie uzasadniony interes”.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, to pamiętaj, że możesz wycofać ją w dowolnym kontaktując się z nami poprzez BOK (dane powyżej).


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych przez okres istnienia istotnego i odpowiedniego powiązania między Tobą a nami lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W razie sprzeciwu będą one jednak przez nas przechowywane aby, uniemożliwić ich wykorzystanie w przypadku pozyskania danych z innych źródeł.

W przypadku wyrażenia zgody do momentu wycofania zgody lub rozstrzygnięcia konkursu i wydania nagród.


Czy musisz podać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne lecz w przypadku odmowy niemożliwe będzie świadczenie usług lub udział w konkursie.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Mersigo polega na przetwarzaniu Twoich danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań w celu lepszego dopasowania dla Ciebie oferty.


Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy przekazać:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT;
  podmiotom zapewniającym nam wsparcie w wykonywaniu usług, np. wysyłek mailingowych, obsłudze korespondencji, w procesie obsługi Klienta, archiwizację;
  podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.

 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych,
  prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


Czy będziemy przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Korzystamy z usług dostawców internetowych (w szczególności Google, Facebook) świadczącym usługi marketingowe (w tym remarketing) oraz statystyczne i analityczne. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Więcej informacji o przetwarzaniu plików cookies jest w Polityce cookies.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

 • prawo do sprostowania danych,

 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (poprzez Biuro Obsługi Klienta).

W przypadku wysyłek newletterowych jeśli nie chcesz już dłużej otrzymywać od nas wiadomości e-mailingowych, możesz wypisać się z listy osób otrzymujących wiadomości poprzez link wypisu w danej wiadomości lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (dane powyżej).

W przypadku wyrażenia zgody telemarketingowej w każdej chwili możesz taką zgodę wycofać, informując o tym telemarketera lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (dane powyżej).

Zmiany w Polityce Prywatności

Mersigo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

close KOSZYK
close KOSZYK

Załóż konto

Masz już konto?
Log in instead Or Odzyskaj hasło